LGH:s partners

LGH samarbetar med framstående företag i branschen så att du får tillgång till den materiel du behöver för att bedriva verksamheten på ett effektivt, målinriktat och säkert sätt. Detta samarbete går längre än att bara köpa in produkter.

Vi har samarbeten med framstående tillverkare med syfte att utveckla framtidens produkter. Vi ser till att ingenjörerna vid de företag vi samarbetar med får del av de praktiska erfarenheter vi har av produkterna så att de kan förbättra dem ytterligare.

Som en viktig aktör med mer än 40 års erfarenhet från en rad olika sektorer utgör vi en viktig länk i denna process. Vi vill att våra kunder ska ha den bästa tänkbara utrustningen och på så sätt befrämjar vi innovation. Med denna bottom-up-princip ser vi dessutom till att utbudet är relevant och innovativt.

RUD Ketten Rieger & Dietz

Tractel Ltd

Green Pin

J D Neuhaus

Global Rotrex

Louis Reyners

Rami Yokota

Enerpac

Holmatro

Technotex

Liftex

Gouda Constructie

De Ruiter

Nitchi

REID Lifting

Straightpoint

Hi Force

Modulift

Tiger