Tillgänglighet

Vid utveckling av webbplatsen har vi tagit hänsyn till de olika sätt som människor använder internet, så att den är smidig, enkel och lätt att navigera.

Validering

Vi använder en version av HTML 5 och CSS som uppfyller de specifikationer som föreskrivs i W3C, eftersom vi vill att webbplatsen ska vara optimalt tillgänglig och lätt att använda. Kontakta administratören av denna webbplats om (delar av) webbplatsen inte fungerar på rätt sätt.

Vi har gjort vårt bästa för att nå tillgänglighetsnivå AA enligt beskrivningen i version 1.0 av WCAG. Med det sagt är vi medvetna om att ett antal kriterier i WCAG är aningen subjektiva. Vi är emellertid övertygade om att vi uppfyller alla kriterier, trots att detta i vissa fall kan tolkas lite olika.

Textstorlek

Textinnehållet på denna webbplats har utformats så att det kan ställas in till önskad storlek.

Internet Explorer 8 eller senare (Windows)
Håll Ctrl-tangenten nedtryckt och använd musens bläddringshjul för att ändra textens storlek; eller välj Visa > Textstorlek > välj önskad storlek.

Firefox, Mozilla och Netscape 7 eller senare (Windows)
Håll Ctrl-tangenten nedtryckt och använd musens bläddringshjul för att ändra textens storlek; eller håll Ctrl-tangenten intryckt och tryck på plustangenten (+) eller minustangenten (-); eller välj Visa > Textstorlek > välj önskad storlek.

Firefox, Mozilla och Netscape 7 eller senare (Mac OS X)
Håll kommandotangenten intryckt och tryck på plustangenten (+) eller minustangenten (-). Textstorleken kan göras så stor eller så liten som du önskar, under förutsättning att webbläsaren klarar att återge texten på rätt sätt.

Andra plattformar och webbläsare
Det är inte möjligt att ändra textstorleken. Använd en annan webbläsare.