Testning och Certifieringar

Naturligtvis kommer all LGH lyftutrustning att testas och certifieras för att uppfylla de strängaste standarder för din bransch och din plats. Detta gör det inte bara lättare för dig att uppfylla dina lagstadgade skyldigheter för arbetsmiljö och säkerhet; utan betyder också att din utrustning kan börja användas omedelbart, redo att distribueras utan dröjsmål när den levereras.

All vår lyftutrustning testas och kalibreras enligt krävande standarder, både internt av våra expertingenjörer och externt av oberoende certifieringsorgan och allt nödvändigt pappersarbete levereras med utrustningen för dina egna register och för ditt försäkringsbolag.

Vi kan också tillhandahålla omfattande riskbedömningar och metodutlåtanden, på begäran i linje med ditt företag eller din kunds hälso- och säkerhetsprotokoll.

 

Also, by clicking on this link you will find our Rental conditions (in Dutch)