Lyftdon

Lyftteknikens princip finns längre än LGH. Det hindrar oss dock inte från att förskjuta gränserna för det möjliga och kapaciteten. Vi samarbetar med globalt ledande utvecklare och tillverkare för att driva på innovationen och kunna erbjuda dig högre kapacitet, bättre precision och förbättrat skydd för operatören och den last som ska flyttas.

Lyfttekniken erbjuder en stark, flexibel lösning för lyft och transport av fritt hängande, tunga eller stora laster. Från i- och avlastning till färdigställning och lagring, från byggplatser till byggprojekt offshore kan du med hjälp av LGH:s globala räckvidd hyra den lyftanordning som du behöver för ditt projekt på respektive plats.

Vi erbjuder ett brett urval av lyftanordningar från alla ledande tillverkare till uthyrning, bland annat JDN, Tiger, Yale, Columbus  , Nitchi och Rami Yakota och tillhandahåller den lyftkraft du behöver i tre utföranden:

elektriska lyftanordningar – lyft med motoreffekt i en rad tillämpningar

manuella lyftanordningar – för exakt styrning och tillförlitlighet i en rad omgivningar

pneumatiska lyftanordningar – för enkel lyftning av last utan risk för gnistbildning

LGH förfogar över den specialistkunskap som krävs för att anpassa den lyftanordning du hyr till den aktuella uppgiften, med en rad enheter under kroken som C-krok, gripare, vakuumlyftare, pallyftare, magneter och traverser för den lastfördelning som har utvecklats för maximerad effekt och säkerhet samt minimerade skador på de material som flyttas.

Vårt specialistteam har årtionden av erfarenhet av lyft och exakt positionering av tunga laster och kan i samråd med dig konfigurera det optimala lyftsystemet till uthyrning för ditt projekt.