Integritetspolicy

LGH Hijsmaterieel B.V., med säte på Mandenmakerstraat 22 2984 AS Ridderkerk, är ansvarig för behandling av personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.Kontaktuppgifter:https://www.lgh.eu Mandenmakerstraat 22, 2984 AS, Ridderkerk +31 180 41 66 55

E-postadress: privacy@lgh.eu

Vi behandlar följande personuppgifter

LGH Hijsmaterieel B.V. behandlar dina personuppgifter genom att du använder våra tjänster och/eller eftersom du har överlämnat dem till oss. Nedan finns en översikt över de personuppgifter vi behandlar:

– För- och efternamn

– Kön

– Telefonnummer

– E-postadress

– Övriga personuppgifter som du genom ditt agerande tillhandahåller oss, exempelvis i korrespondens, i telefon, platsansökan eller genom att fylla i formuläret på webbplatsen.

– Information om dina aktiviteter på webbplatsen

– Typ av webbläsare och enhet

LGH Hijsmaterieel B.V. samlar inte in och behandlar inga specifika personuppgifter.

Syftet med vår hantering av personuppgifter och på vilken basis vi gör det

LGH Hijsmaterieel B.V. behandlar dina personuppgifter med syfte att:

– Genomföra din betalning

– Skicka vårt nyhetsbrev och/eller reklambroschyrer

– Kunna ringa eller skicka e-post till dig om det är nödvändigt för vår kundservice

– Informera om förändringar av våra tjänster och produkter

– Leverera varor och tjänster till dig

– LGH Hijsmaterieel B.V. analyserar ditt agerande på webbplatsen för att kunna anpassa utbudet av produkter och tjänster efter dina önskemål.

– LGH Hijsmaterieel B.V. behandlar också personuppgifter som vi är skyldiga till enligt lag, som exempelvis uppgifter som vi behöver för vår administration.

 

Hur länge vi sparar personuppgifterna

LGH Hijsmaterieel B.V. sparar inte dina personuppgifter längre än absolut nödvändigt för det syfte för vilket de samlades in.

 

Att dela personuppgifter med tredje part

LGH Hijsmaterieel B.V. säljer inte dina personuppgifter till tredje part och förmedlar dem endast om det är nödvändigt för utförande av vårt avtal med dig, eller om vi är skyldiga att göra detta enligt lag. Vi ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med de företag som vi ger i uppdrag att behandla dina uppgifter i syfte att garantera samma nivå av skydd och sekretess för dina uppgifter. LGH Hijsmaterieel B.V. förblir ansvarig för denna hantering.

 

Cookies, eller jämförbara tekniker, som vi använder

LGH Hijsmaterieel B.V. använder uteslutande tekniska och funktionella cookies. Dessutom använder vi analytiska cookies som inte är integritetskränkande. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator, surfplatta eller telefon den första gången du går in på webbplatsen. De cookies vi använder är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera tekniskt och för att göra besöket smidigare för dig. De gör att webbplatsen fungerar som den ska och de sparar information om dina inställningar. De hjälper oss också att optimera webbplatsen. Du kan förhindra att webbläsaren sparar cookies genom en inställning i webbläsaren. Dessutom kan du radera all information som sparats tidigare via webbläsarens inställningar.

Att ta del av, ändra eller radera uppgifter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter och att invända mot att LGH Hijsmaterieel B.V. behandlar dina personuppgifter. Du har också rätt att få uppgifterna överlämnade. Det betyder att du kan lämna in en ansökan till oss om att skicka de uppgifter vi har om dig, i form av en datafil, antingen till dig eller till en annan organisation som du uppgivit. Du kan skicka en begäran om insyn, rättelse, radering eller överlämning av dina personuppgifter, eller en begäran om återkallelse av ditt samtycke eller invändning mot bearbetning av dina personuppgifter till privacy@lgh.eu. För att vi ska försäkra oss om att det faktiskt är du som begär insyn i dina personuppgifter ber vi dig bifoga en kopia på ditt identitetsbevis. På denna kopia ska du maskera passfotot, MRZ (machine readable zone, d.v.s. raden med nummer längst ner i passet), passnumret och personnumret. Detta är för att skydda din integritet. Vi svarar snarast möjligt på din begäran, dock senast inom fyra veckor. LGH Hijsmaterieel B.V. vill också informera dig om att du har möjlighet att lämna in ett klagomål hos den nationella tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra via denna länk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Så här skyddar vi dina personuppgifter

LGH Hijsmaterieel B.V. tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar och vi vidtar lämpliga åtgärder för att motverka missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat offentliggörande och otillbörlig ändring av desamma. Om du anser att dina uppgifter inte är tillräckligt skyddade eller om det finns tecken på att de används på ett otillbörligt sätt, ska du kontakta oss via privacy@lgh.eu

Denna integritetspolicy beskriver varför vi samlar in personuppgifter, vilka personuppgifter vi samlar in, vad vi gör med dessa uppgifter och – om vi förmedlar dessa uppgifter till tredje part – under vilka villkor detta sker.

Denna förklaring gäller LGH Ltd. För att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig kan det vara nödvändigt att låta andra företag inom vår grupp eller våra partners ta del av uppgifterna.

LGH Ltd är personuppgiftsansvarig i relationen mellan LGH Ltd och medarbetare, kund och leverantör.

Denna förklaring kan då och då komma att uppdateras och den är fritt tillgänglig för alla intressenter av LGH Ltd på ett delat lagringsmedium och på företagets webbplats.