Bygg och underhåll

Bygg och underhåll

Genom att utnyttja vårt mycket omfattande utbud av hyrkranar och annan lyftutrustning kan byggföretag stärka sin position på marknaden utan att göra stora investeringar. Vi erbjuder allt från långvariga hyresavtal vid omfattande byggprojekt till endagshyra av specialutrustning. LGH har en lösning för alla användningsområden. Vi har ett omfattande sortiment av testad och certifierad materiel som uppfyller alla hälso- och säkerhetsföreskrifter och som kan tas i bruk omedelbart.

Vi har kunskap om de normer som byggsektorn måste följa och vi känner till och planerar för det säsongsberoende behovet i branschen. Våra hyreslösningar gör det lättare för kunden att hålla budget, utan att göra avkall på kvalitet och säkerhet.  Vi vet också att tid är pengar, i synnerhet när det handlar om arbetslag med flera olika specialiteter. Vi ser därför till att kunden alltid har tillgång till den materiel som behövs, oavsett projektets karaktär eller tidsram.

Vi är bra på det vi gör. Vi tillhandahåller kunden rätt utrustning och står till förfogande med all nödvändig kunskap och erfarenhet. Kontakta vårt försäljningsteam för mer information om vår materiel och våra tekniker. Dessutom ger vi rådgivning på plats och använder all vår kunskap och erfarenhet för att lösa även de mest komplicerade problem.

Vi har över 40 års erfarenhet som våra kunder drar nytta av vid byggnation av nästa generationens fabriker, kontor och bostäder och vi är nu den främsta specialisten på uthyrning av kranar och lyftmateriel. Vi hjälper dig gärna att bygga bättre, säkrare och mer kostnadseffektivt.

 

 

 

Featured Products