Energi- och allmännyttiga företag

Energi- och allmännyttiga företag

Sektorn för energi och allmännyttiga företag är en dynamisk sektor i ständig utveckling. Vi genomgår nu en mycket omfattande förändring som innebär ett skifte från fossila bränslen till förnybara energikällor. Denna trend är ett resultat av en ständigt ökande efterfrågan på kostnadseffektiv och miljövänlig offentlig service.

LGH är en viktig partner i hela världen för företag inom denna bransch. Vi erbjuder stöd vid byggnation och installation, och vid de reparations- och underhållsprogram som utförs för att uppfylla villkoren och kraven i avtalet.

LGH:s världsomspännande erfarenhet är av avgörande betydelse vid nybyggnation men även vid renovering och ombyggnation. LGH hjälper entreprenörer att flytta och placera den tunga utrustning som används i kraftverk och nätverksinfrastruktur. Oavsett hur mycket utrustningen väger eller hur stor den är och oavsett hur delikat och komplex verksamheten är har LGH en skräddarsydd lösning som testas och certifieras i förväg så att den kan tillämpas direkt om det är nödvändigt.

LGH spelar också en viktig roll vid reparation och underhållsarbeten tack vare ett omfattande utbud av materiel som kan levereras direkt från lager. Vi levererar snabbt den materiel som behövs så att energi- och allmännyttiga företag kan fortsätta leverera störningsfritt och utan att bryta mot regelverk och myndighetsbeslut.

Vi har levererat den typ av materiel och service som energi- och allmännyttiga företag efterfrågar i mer än 40 år. Vi fortsätter samtidigt att utveckla vårt utbud för att kunna tillgodose behoven i denna dynamiska bransch även i framtiden.