Marin och offshore

Marin och offshore

Att genomföra tunga lyft på land kan ibland vara en krävande uppgift men att göra det till havs innebär ytterligare utmaningar och ställer höga krav på utrustning och personal.

LGH har många års erfarenhet av projekt inom sjöfartssektorn, både under och över vatten. Grov sjö och rörliga underlag (fartygsdäck) är inga problem för oss.

När ett fel kan få oöversiktliga konsekvenser är det viktigt att ha tillgång till tillförlitlig och noggrann materiel. Med LGH:s omfattande utbud vet du säkert att du med en gång har tillgång till nödvändig utrustning, oavsett om det är för ett långsiktigt projekt eller något som bara ska användas en dag. När man är ute på sjön är det inte möjligt att byta ut olämplig eller trasig materiel. Därför ser vi till att allt stämmer redan från början. All vår materiel genomgår noggranna tester och certifieras för att prestera i de mest krävande miljöer.

Vi hjälper kunden med alla slags lyft, från att lasta och lossa till installation av utrustning till havs, både ovanför och under vattenytan. Vi finns i maskinrummet där vi ser till att fartyget kan hålla full fart framåt. Vi finns i lastrummet, där vi bistår i arbetet med att förbereda lasten som ska lossas i hamnen. Dessutom finns vi på däck, där vi är den viktiga länken mellan havet och fartyget.

Våra ingenjörer har stor erfarenhet av att lyfta laster i föränderliga och utmanande förhållanden på sjön. Tillsammans med er utvecklar de ett system som du kan lita på i alla lägen.