Petrokemi och metall

Petrokemi och metall

Fabriker inom (petro)kemi och metallbearbetning utgör en alldeles särskild utmaning eftersom de maskiner som används där inte bara är stora och tunga, de är också känsliga och måste hanteras varsamt. En felaktigt placerad eller installerad maskin får mycket större konsekvenser än i andra branscher. Om maskinen installeras bristfälligt kan det exempelvis leda till föroreningar, långvariga produktionsavbrott, personskador eller miljöföroreningar.

LGH har många års erfarenhet av de höga krav som ställs i denna sektor och vi kan utföra installation, underhåll och reparation av komplexa maskiner i begränsade utrymmen i enlighet med de allra strängaste normer.

Vi levererar kraftfulla lyftutrustningar som kan användas för lyft av mycket tung last med optimal precision så att kunden förhindrar materiella skador och kostsamma driftsavbrott. Som världsledande leverantör av kran och lyftteknik erbjuder LGH mer än bara materiel. Vi kan ge stöd och rådgivning under hela projektet, från planering till genomförande. Våra kvalificerade arbetslag på plats säkerställer i samarbete med er att allt går enligt plan.

Inom branscherna (petro)kemi och metallbearbetning kan ett fel få ödesdigra konsekvenser. Välj därför LGH som leverantör av lyftteknik.