Med vår utrustning och expertis levererar vi lösningar.

Vår kund Hapo hissade två brodelar från sina flytande ben och monterade dem på resten av bron. Det är en del av ett projekt som tar 5 till 6 år. Denna bro är avsedd för Calais i Frankrike.

Moduliftarna som levererades av Menno Pors på uppdrag av LGH användes som 1 ovanför 2. Överst en 10 meter balk och under det 2 spridare på 15,5 meter som måste omvandlas till 11,5 och 13,5 meter vid 2:a delen / sektionen.

Dessutom kom kundens begäran att begränsa lyfthöjden. Efter en beräkning kunde vi minska den med 1,80 m.