Blocfor- och Blocstop-höjdsäkringsenheter

Blocfor-höjdsäkringsenheterna fungerar med automatisk upplindning i enlighet med standarden EN 360 och är avsedda för personsäkring. Utrustningen får endast användas av en person som är försedd med ett personuppfångningsbälte och är endast avsedd att användas för skydd av en person mot fall från höjder.

Bälteslängd: 2–30 m

Bärförmåga: upp till 300 kg

Blocstop-uppfångningsanordningen måste användas som andra skyddsenhet vid persontransport (obligatorisk) och garanterar att lasten automatiskt stoppas när en fastställd vajerhastighet överskrids. Vid lasttransport kan den användas som extra enhet.

Bärförmåga: upp till 3,2 ton

Teknisk information

Blocfor
Lastkapacitet i kg Vikt i kg Sling-/vajerlängd i m
300 1 2
300 4.5 10
Med vev 300 10,6 20
300 14.2 30
Med vev 300 17.2 30

 

Blocstop
Personlastkapacitet i kg Lasttransportkapacitet i kg Vikt i kg Rekommenderad

vajerdiameter i mm

600 800 3.7 8.3
800 1,000 3.7 9.5
1,000 1,600 3.7 10.2
1,200 1,600 3.7 11.5
2,000 3,000 8.2 14.3
2,400 3,200 8.2 16.3
600 nej 6 8.3
1,000 nej 6 10.2
2,400 nej 10.6 16.3

Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.