Personuppfångningsbälte

Personuppfångningsbälten används som fallskydd vid arbeten på högre eller lägre arbetsplatser. Personuppfångningsbältet bör endast användas tillsammans med en Blocfor-höjdsäkringsenhet. Justeringsmöjligheter vid axel och ben för rätt anpassning till användarens storlek. Uppfångningsöglan befinner sig på bältets ryggsida.

Bärförmåga: upp till 300 kg