Hydraulisk glidbana

Den konfigureringsbara glidbanan är lämpad för att förflytta ovanligt stora laster där ingen kran kan användas.

Glidbanan är mycket användarvänlig och består av styrskenor, glidbana, balkar och tryck-/dragenheter.

Kategori:

Teknisk information

Hydraulisk glidbana
Längd i mm Bredd i mm Höjd i mm Vikt i kg
Balk 3000 290 195 415
Tryck- och dragenhet 930 390 175 110
Bana 2000 420 162 160
Pumpenhet 380 V 665 650 1275 120

Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.