Manrider-/persontransportvinschar

Manrider-/persontransportvinschar är tryckluftsvinschar och kan därmed användas under helt olika förutsättningar. De är godkända för persontransport.

Bärförmåga: upp till 5 ton

Kategori:

Teknisk information

Manrider-/persontransportvinschar
Lastkapacitet i ton Funktion Första lagrets vajerhastighet vid märklast i m/min Maximal luftförbrukning i m3/min Trumstorlek i mm Rekommenderad vajerdiameter Maximalt antal vajerlager
1 445 Manriding 23 9.5 610 13 8
3 123 Manriding 21 19.9 610 19 8

 

Manrider-/persontransportvinschar
Lastkapacitet i ton Vajer på trumman i m, lager 1 Vajer på trumman i m, lager 2 Vajer på trumman i m, lager 3 Vajer på trumman i m, sista lagret Vikt utan vajer i kg
1 445 42 88 137 437 411
3 123 39 81 127 410 916

Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.