Trailervinschar

Trailervinschar används framför allt inom rörledningsbyggnation och/eller för att avlägsna kablar. De drivs med en dieselmotor och kan användas mobilt. De tillhandahålls i olika utföranden med last- och hastighetsmätare.

Bärförmåga: 3–10 ton

Ytterligare bärförmågor kan tillhandahållas på begäran.

Kategori:

Teknisk information

Trailervinschar
Lastkapacitet i ton Funktion Drivning Hastighet i m/min med full last/utan last Kabelkapacitet i cm Trumdiameter i mm Kapacitet Vajerdiameter i mm Vikt i kg
3 Drag och lyft Dieselmotor 1 – 12 / 1 – 60 800 750 25 hk/19 kW 13 1,700
5 Drag och lyft Dieselmotor 1 – 16 / 1 – 50 680 325 38 hk/27,9 kW 13 1,990
10 Drag Dieselmotor 1 – 10 / 1 – 30 1,000 325 54 hk/39,7 kW 16 2 500 utan vajer

Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.