Kedjevagnar

Kedjevagnarna förflyttas åt höger eller vänster genom att dra i den ändlösa handkedjan. De har ett stort inställningsområde på många balkar med hjälp av distansbrickor. Tack vare den låga konstruktionshöjden kan kedjevagnen även användas optimalt i trånga utrymmen.
Bärförmåga: upp till 25 ton

Kategori:

Teknisk information

Kedjevagnar
Lastkapacitet i ton Nedre flänsens bredd i mm Maximal nedre flänstjocklek i mm Vikt i kg
3 100-203 40 31
3 74-220 25 35,4
3 160-305 40 40
5 114-203 42 46
5 114-305 42 55
10 124-350 22 95
10 125-310 40 104
16 155-320 65 220
18 200-302 45 220
20 136-305 30 244

Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.