Elvagnar

Elvagnarna levereras med en manöverenhet. De kan användas snabbt tack vare enkel montering och manövrering. De lämpar sig särskilt för laster på över 1 000 kg, långa avstånd och regelbunden användning.

Driftsspänning: 400 V / 50 Hz

Bärförmåga: 3–10 ton

Kategori:

Teknisk information

Elvagnar
Lastkapacitet i ton Nedre flänsens bredd i mm Maximal nedre flänstjocklek i mm Vikt i kg
3 74-180 27 51
3 180-300 27 53
5 98-180 27 77
5 180-300 27 80
5 76-270 27 86
10 150-220 30 95

Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.