Balkklämmor

Balkklämman är enkel att använda och ett oumbärligt verktyg vid alla projekt. Den är en säker och tillförlitlig klämma som varje last kan fästas med under en I-balk. Balkklämman är ytterst mångsidig och kan användas som förankring vid lyft- och dragarbeten.
Ange underflänsbredden vid beställning.
Bärförmåga: upp till 30 ton

Kategori:

Teknisk information

Balkklämmor
Lastkapacitet i ton Klämintervall i mm Vikt i kg
2 75-220 5
2 76-190 4
3 76-190 5
3 80-320 6-9
5 150-305 15
5 80-320 7
5 90-320 15
6 203-457 18.8
10 90-320 17.2
10 130-320 20
10 203-457 28
15 203-457 49.5
30 406-610 107

Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.